رمان دختران فصل سیب
دانلود رمان دختران فصل سیب اثر بهرام با عزتبخشی از این رمان :


افسانه خودش را در قبال خواهر و برادرش مسئول مي دانست. آنها با از دست دادن پدر و مادرشان روزهاي سختي را مي گذراندند و در اين ميان افسانه كــــه خـــــواهر بزرگ بود وظيفة خـــودش مي دانست كه ازخواهر و برادرش مواظبت كند. انگار او مثل مادرش تكين زندگي پُر رمز و رازي را پيش رو داشت. حوادثي كه در جريان زندگي اين خانواده رُخ داد بقدري مشكوك و پيچيده است كه براي هميشه سر به مُهر باقي خواهد ماند.
مرگ تكين ابهامات زيادي داشت. اظهارات همسرش در اين باره بقدري عجيب بودكه هيچكس حرفهايش را باور نكرد.خودش نيز پس از اين حادثه تعادل رواني اش را از دست داد و در تيمارستان بستري شد.اوازرابطة بين همسرش و فردي كه قيافه اش مرئي نبوده! و هيچكس نمي توانسته او را ببيند! حرف ميزد.
مرگ تكين در محوطة قبرستان اتفاق افتاد. شوهرش گفته بود اتفاقي آنجا بوده و ديده كه همسرش با كسي حرف ميزند اما نتوانست اظهارات قابل قبولي ارائه دهد و تنها چيزي كه ضمن گريه تكرار مي كرد اين بود كه تكين و آنمرد دست به دست هم دادند و رفتند! چنين ادعاهائي باعث شد تا همه فكر كنند او در قتل همسرش دست داشته است.


لینک دانلود رمان دختران فصل سیب در پایین :

dokhtarane-fasle-sib